Doneren

Donaties

Draagt u de Joodse Gemeente Brabant een warm hart toe?

Zou u ook willen bijdrage  aan het in stand houden en tot verdere groei brengen van het Joodse leven in Brabant?

DAT KAN!!

Uw donatie is van harte welkom en broodnodig voor het instandhouden van de Joodse gemeente in Brabant!

De NIHS Brabant heeft een ANBI status waardoor uw donaties  fiscaal aftrekbare zijn.

Naam: NIHS Brabant

Rekeningnummer: NL37RABO 0163310335

RSIN/Fiscaal nummer: 002560938